Kontakt

CONCRET Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Przemysłowe

ul. M. Skłodowskiej – Curie 23 B,
87-100 Toruń, Polska

tel/fax (0-56) 622-81-81
e-mail concret@to.onet.pl

Szybko, jakościowo, niedrogo – wybierz dowolne dwa punkty


Dla wygody Zamawiających nasze usługi zostały ujęte w trzech pakietach:
- Standard
- Prestiż
- Indywidualny

 

Jak się to odbywa?
 
Dla pierwszego kontaktu na Ukrainie nasza Firma dysponuje zespołem młodych, ukraińskich projektantów, którzy zostali wprowadzeni w nasz sposób traktowania przestrzeni. Po przedstawieniu naszej oferty i jej ram cenowych, zawierana jest umowa z naszą firmą. Standardowe warunki zapłaty dla wszystkich pakietów są takie same – 40% wartości umowy przedpłata przed podjęciem prac projektowych, 40% wartości umowy przed przekazaniem projektu, 20% wartości umowy przed przekazaniem obiektu.
Etapy prac:
1. Pomiar pomieszczeń przez konstruktorów.
2. Wypełnienie formularza projektantów (lub dowolna forma omówienia stylu przyszłego
    wnętrza i przekazanie szczególnych wymagań w stosunku do niego).
3. Po przygotowaniu ogólnej koncepcji projektu na spotkanie z Zamawiającym
    przyjeżdża polski przedstawiciel właściciela marki lub sam właściciel.
4. Wówczas w kolejności zostają przedstawione wizualizacje w 3D wszystkie
    pomieszczenia obiektu. Na tym etapie odbywają się wszystkie korekty.
5. W przewidzianych w umowie terminach odbywa się prezentacja kompleksowego
    projektu przez właściciela marki lub jego przedstawiciela.
6. Zgodnie z umową i wybranym pakietem usług przystępujemy do realizacji projektu pod
    wyłącznie naszym nadzorem i kierownictwem i z wykorzystaniem materiałów i
    elementów dekoracji wnętrza zawartymi w specyfikacji będącej załącznikiem umowy.
 
Zamiana materiałów wykończeniowych z inicjatywy Zamawiającego odbywa się z uwzględnieniem parametrów technicznych uwzględnionych w projekcie.